НАРУ НАБИРА УЧАСТНИЦИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУМЪНИЯ

Национална асоциация на ресурсните учители(НАРУ) търси двама участника, които да се включат с доклад в Симпозиум на тема "Involve Child in your community", който ще се състои на 31 март, 2017 година в Слатина, Румъния. Събитието е организирано от Secodary School "George Roboran" - Румъния в партньорство с НАРУ и още пет румънски училища и неправителствени организации. 

Датата на пристигане в Слатина е 30 март, датата на заминаване - 1 април. Работният език е английски. Всеки участник трябва подготвят доклад на една от следните теми:

• Тhe role of volunteerism in development of pupils ' personality;
• Formal Education, informal and non-formal education;
• Innovative Methods of involving children in the community;
• Interactive Methods and their use in the process of discovery of talents of children;

Пътните разходи, храната и нощувките са осигурени за сметка на изпращащата организация. За да кандидатствате е необходимо да изпратите кратка мотивация, автобиография и кратък коментар по една от горепосочените теми. 

Краен срок за кандидатстване - 10 март, 2017 година. 

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде наличен и в онлайн вариант. 

Моля изпращайте вашите кандидатури на имейл office@narubg.org