Международна конференция за приобщаващо образование

Тази година през месец юни в Нигерия ще се проведе Международна конференция посветена на проблемите на приобщаващото образование.

Конференцията ще се състои от 11.06 до 14.06.2016 г. в един от най-добрите и елитни държавни университети в Африканската държава - Ннамди Азикиве
. Форумът се организира от Международната федерация по адаптирана физическа активност (IFAPA), чиято основна  цел е да насърчава международното сътрудничество в областта на физическата активност за всички, както и да събира и разпространява теоретико-научно знание и практически опит за физическата активност за всички хора, организации и институции, които се интересуват. 

Основните направления на конференцията ще бъдат:

 • приобщаващи аспекти и практики в общото образование
 • приобщаващи аспекти и практики за групи в риск
 • приобщаващи и специални образователни политики и практики
 • ранна интервенция в специалното образование
 • приобщаване и увреждания в адаптираната физическа активност /адаптирано физическо образование/
 • лидерство в приобщаващото образование
 • изпозлване на технологиите в подкрепа на целите на приобщаващото образование
 • сътрудничество в сферата на приобщаващото образование
 • учебни планове, педагогика и технологии в приобщаващото образование
 • учебни планове в приобщаващото образование, адаптирани спрямо културния произход
 • идентифизиране и оценка при приобщаващото образование
 • социално право и застъпничество в приобщаващото образование
 • ученическото мнение за приобщаващото образование
 • учителски  тренинги за приобщаващото образование

Всеки, който иска да вземе участие втози международен форум, може да изпрати резюме до края на месец март 2018г. 

За повече информация, срокове, програма и други, можете да посетите сайта на конференцията: http://ifapa.net/conference-nigeria2018/ .