Кръгла маса на тема „Приобщаващото образование и жестовият език в България"

Национална асоциация на ресурсните учители в България и Фондация „Заслушай се”, имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса на тема: „Приобщаващото образование и жестовият език в България”.

Кръглата маса ще се проведе на 26 октомври 2017 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч. в хотел „Анел”, гр. София /www.hotelanel.com/bg/.

Обучението на децата с увреден слух е едно от сериозните предизвикателства пред приобщаващото образование в България. Това ни провокира да поставим на обсъждане практиките в тази сфера и да излезем с предложение за подобряване  на подходите в допълнителната подкрепа за личностно развитие на тези деца и ученици. Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) e  водеща организация в образователния сектор, поставяща си за цел постоянното повишаване на качеството на образователно приобщаване. Фондация "Заслушай се" концентрира усилията си върху застъпничество за качествено и достъпно образование за децата и младежите с увреден слух, както и върху осигуряването на достъпна среда за глухите хора.

ПРОГРАМА:

13:00 - 13:30 –  Регистрация на участниците

13:30 – 13:45 – Откриване на кръглата маса

13:45 – 14:15 – Презентация на тема: "Приобщаващото образование за деца и ученици със слухово-речеви затруднения" – говорители д-р Калоян Дамянов и Таня Лесева

14:15 – 14:30 – Дискусия по представената тема 

14:30 – 15:00 – Кафе пауза

15:30 – 16:00 – Презентация на тема: "Жестов език и мануална комуникация за образователното приобщаване" – д-р Славина Лозанова

16:00 – 16:15 – Дискусия  по представената тема

16:15 – 16:45 – Предложения към националните политики

16:45 – 17:00 – Заключение

За да потвърдите участие за събитието, моля попълнете регистрационната форма до 23 октомври 2017 г.  на линка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-B59U3SXkGHulYOC04kmg_NHPKyN5Ci9AYwbc73Nqvk9T2g/viewform?c=0&w=1