КОНКУРСИ ЗА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Със заповед на началниците на Регионалните управления по образованието в цялата страна са обявени конкурси за вакантни места за директори на училища. За град София са обявени 35 свободни места за директори на училища.

Според изискванията от кандидатите се очаква да имат 5 години учителски трудов стаж, да са неосъждани и да не им е налагано дисциплинарно наказание “уволнение” в последната една година. Кандидатите могат да подават своите заявление до 21 май 2018 г. в съответното регионално управление на образованието.

Конкурсът ще премине през три етапа: допускане по документи, писмен изпит - тест и интервю.

Подаването на документите за София-град е до 21 май включително в Регионалното управление на образованието - София-град, на адрес ул. "Антим Първи" № 17 от 9:00 до 17:00 часа.

Подробности за участие в конкурса може да се видят от документа на посочения линк:

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentsavailablepositions/zapoved.pdf