Форумът „Университети-бизнес“ в София

Сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж е тема на тазгодишното издание на форума „Университети-бизнес“, който ще се състои на 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата (НДК),София.  

Отбелязвайки  десетата си годишнина, той ще събере под един покрив  български и чуждестранни представители на висшето образование, бизнеса, местната и регионална власт и ще предостави възможност за обмен на опит и споделяне на добри практики.

Събитието ще се фокусира върху теми, свързани с управлението на висшите училища, тяхната роля и тази на бизнеса в развитието на регионите и за стимулиране предприемачество сред студентите.

Българският министър на образованието и  науката Красимир Вълчев и изпълняващият длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Образование, Спорт, Младеж и Култура“ в Европейската Комисия Йенс Ниманд Кристенсен ще открият конференцията.

ФОрумът ще бъде структуриран като събитие от ключиви презентации, дискусии по панели и три паралени сесии, които ще се фокусират върху лидерство, мениджмънт и управление, насърчаване на местни иновации и предприемаческо образование и развитие.

Форумът е организиран от Европейската комисия в партньорство с Министерство на образованието и науката на България, Българска Стопанска Камара и Съветa на ректорите.  Той е част  от календара на Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз.

Ако искате да се запознаете с програмата или да участвате в събитието, можете да посетите уебсайта на събитието: https://ubforum-bulgaria.eu/

Източник: https://eu2018bg.bg/