Еврокомисията предложи удвояване на средствата за програма „Еразъм"

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 - 2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата  „Еразъм" до 30 милиарда евро. От тях 25.9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3.1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта, се казва в специалното съобщение.

Целта на предложението на комисията е:

- да се увеличи броят на бенефициерите;
- програмата ще обхване хора от всички социални слоеве;
- изграждане на по-силни връзки с останалата част на света;
- акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение;
- укрепване на европейската идентичност чрез пътувания.

Трябва да укрепим програмата "Еразъм", която над 30 години е една от най-важните програми, тъй като свидетелства за това какво означава интеграцията. Тя е самата същност на Европа без граници", заяви при представянето на предложението заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

"Това засега е най-голямото предложено увеличение за програма в бюджета на ЕС. Трябва да сме амбициозни. С тази програма ще подкрепим големите си амбиции за овластяването на младите хора, за изграждането на европейско пространство за образование [до 2025 г.] и за укрепването на европейската идентичност", добави комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта.

Какво по-точно означават предложенията:

- възможност да се подкрепят до 12 милиона души, което е три пъти повече, отколкото през текущия период на финансиране; сред бенефициерите са ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на
професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ЕразъмПро".

- ще обхване хора от всички социални слоеве чрез нови формати и по-лесен
достъп за по-малките и местните организации, включително за хората в неравностойно положение

- насърчаване на сътрудничеството с трети държави, а не само между тези от ЕС

- акцент върху ориентирани към бъдещето области на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна

нова инициатива DiscoverEU ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.

Европейската комисия призовава до края на 2019 г. (тогава има избори за Европейски парламент през май и съставяне на нова комисия през есента) да бъде одобрен дългосрочният бюджет за 2021 - 2027 г., защото забавянето само по програма „Еразъм" би означавало, че "близо 1 милион души не биха могли да отидат в чужбина и че стотици хиляди финансирани от ЕС проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта не биха започнали навреме.

Източник: Дневник