ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ РАБОТЯТ ПОСТОЯННО

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след проведеното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН) на 1 март. Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лв., добави Вълчев.  

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са и 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги.

Министър Красимир Вълчев отчете, че 50% от повторно и новоотпадналите са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен. Работата с тях и семействата им беше определена като приоритетна, в резултат на което за три седмици екипите посетиха 3677 деца и подготвиха други 1082 обхода. Адресите на 506 деца не са актуални и ще бъдат издирени чрез системата на МВР. В 57 случая в екипите е участвал и инспектор на Детска педагогическа стая. При обходите са издадени 41 глоби за родителите, от които 12 са били връчени. Издадени са седем наказателни постановления.

„Свършена е много работа и благодаря на екипите, че я приеха като мисия. Много от случаите са нетипични и нямат готови решения за децата, но екипите на място намират най-доброто решение. Връщането на 1/5 от отпадналите или незаписаните е неоспорим успех. Действието на механизма ще продължи. Всички институции ще бъдем по-добри, защото вече има спойка и алгоритъм за успешна работа“, заяви вицепремиерът Дончев.

По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%) и др. „Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи (МВР) и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите“, подчерта министър Красимир Вълчев. В момента в платформата са включени почти 200 общини. С АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение. Пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч.

Вълчев припомни, че по време на Съвета на министрите в Брюксел беше поставен въпросът за обща пилотна инициатива за проследяване на движението на децата, които мигрират с родителите си в друга страна. „Всички министри се обединиха около мнението, че правото на свободно придвижване не трябва да е за сметка на правото на образование. Ще работим за пълно проследяване на всички деца, за да може те веднага да влизат в образователната система на съответната страна“, обясни министърът. Според вицепремиера Томислав Дончев има шанс такъв паневропейски механизъм да бъде подкрепен от страните членки. „Информационната система е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време. Обсъдихме възможността да разширим обхвата на данните, които се въвеждат в системата, например статистически данни.“, каза Дончев.

Той допълни, че ще се проведат разговори за регламентиране на наказателна отговорност на родителите, чиито деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни.

Като част от мерките по механизма МОН и АСП уточниха реда за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директорите на детските градини и училищата. Помощите за пълно или частично плащане на таксите за ясла или градина, детска кухня или столово хранене, както и за участие на децата в организирани от образователната институция мероприятия – екскурзия, посещения на исторически културни и други обекти) ще се изплащат от дирекциите "Социално подпомагане".

Източник: http://www.mon.bg/bg/news/2924