ДВА ДНИ, ДВЕ ОБУЧЕНИЯ, ДВЕ ТЕМИ И ЕДНА ЦЕЛ

Наближава лятото, а при нас дейността кипи. Радваме се, че имаме възможността да помогнем в дейността на директорите и да помогнем класните стаи да станат по-приветливи и интересни за всички ученици.

За целта се организираме две обучения в слънчева Варна, почти на брега на морето в хотел Черно море. Датите 09-10.05 от 9:30 часа. 

А ето и темите:

 1. „Организация на допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата“

  Темата съответства на най-новите изискавания на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и е пряко свързанаис дейността на директорите на детските градини и училищата. Участниците ще бъдат запознати как да организират процеса на приобщаващо образование в училище, както и практически разсянения и процедури, вкл. как се прилага съвместно преподаване в условията на допълнителна подкрепа. Обучител е  Калина Христова - психолог с експертиза в сферата на училищното приобщаване, преминала през квалификации по приобщаващо образование в Норвегия и специализирала общностно организиране в САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители.


2.“Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“.

  Темата цели да даде на педагогическите специалисти необходимите научни знания, умения и компетентности за съвременните ниско и високо технологични помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и тяхното приложение н образователния процес. Обучител е Анна Янина е международен консултант и застъпник в сферата на хората с увреждания. От 10 години работи за включването на помощни средства в обучението на деца със специални образователни потребности.

Програмите за обучение са базирани на 16 часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа дистанционно обучение. Преминалите обучението ще получат удостоверение с 1 образователни кредита, съответно при посещение на двете обучение, от всяко ще получите по един сертификат с 1 квалификационен кредит /общо два сертификата и два отделни кредита/.

Цената за едното обучението е 42,00 лв. с ДДС, а за две 70 лв с ДДС.

В цената влиза обучение, обучителни материали и удостоверение за преминало обучение.
Ще бъде издадена фактура.

Дата на обучението: 09-10.05.2017 г. от 9:30 часа.

Срок за записване до 03.05, включително.


Обучението ще се проведе в гр. Варна, хотел „Черно море“. 

За повече информация посете събитието на посочения линк, а може и да ни пишете или обадите на office@niopp.eu или 0877183842, ще се радваме да се чуем и да отговорим на вашите въпроси

https://www.facebook.com/events/444941795847799/