ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАНА

Над 20 образователни и културни организации, институции и общности, се обедиха в неформална партньорска мрежа, за да иницират провеждането на първите ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, които ще се състоят в периода 4 - 6 ноември 2018 г. в Националния музей "Земята и хората". Покана е към всички, които вярват, че ученето през целия живот е свободният избор да останет свързани с духа на уникалното, безкрайно динамично и предизвикателно време, в което живеем, и шанс да са вечно търсещи, предприемчиви, отворени, творящи, разбиращи, развиващи и подкрепящи.

Затова всеки от трите дни, в които разнообразието от предизвикателства, забавления, изненади и полезни поучения ще са без предел, има своята специална публика и послание:

4 ноември – "Да учим и се забавляваме заедно". Основен фокус е семейството и дейностите, които помагат на децата и техните родители и близки да развиват своите умения и взаимоотношения.

5 ноември - "И това го знаем, и така го можем". Предназначен е главно за учители, обучители, треньори, ментори, коучинг специалисти, които искат да разширят опита си за работа с подходи, методи и модели на неформално учене и образование за всички възрасти.

6 ноември - "Младите хора, кариерата и ученето през целия живот". В центъра на вниманието са дейностите от и за учещи и неучещи млади хора, за работещи и неработещи с млади хора специалисти.

Можете да участвате в събитието като:

  • Изложители, които имат какво да покажат, разкажат и предложат на публиката;
  • Рекламодатели, за които учещите деца, младежи и възрастни са важни целеви групи;
  • Посетители от всички възрасти, които ценят и търсят нови възможности за интересно и полезно учене и обучение извън задължителните програми;
  • Специалисти - учители, обучители, треньори, ментори и образователни консултанти, които непрекъснато търсят нови професионални контакти и квалификационни шансове.

Не се колебайте и регистрирайте своя интерес към събитието, като посетите фейсбук събитието:

Дни на неформалното образование https://www.facebook.com/events/316125002528194/?active_tab=discussion

Заявките за участие изпращайте на имейл: nonformal.days@gmail.com, o_forum@abv.bg Телефони за контакт: 0888 688 304, 0887 070 112