Дни на Франсоаз Долто 2017 „Предизвикателствата пред невъзможните професии”

На 20.05.2017 година ще се състои Дни на Франсоаз Долто 2017 „Предизвикателствата пред невъзможните професии”.

 Според организаторите:

  "Тази година планираме да е раз-лично!

     Фройд е писал за „невъзможните професии”, формулирайки полетата на обучението, управлението и лечението.

     Всъщност кое е невъзможното на „невъзможните професии” днес?

     Създавайки пространство за въпроси, за търсене на отговори през Вашата практика, ще поговорим за възможностите за професионално развитие през психоанализата.

     Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), срещата с психичното страдание ни провокира, кара ни да мислим и да усещаме.

     Ще представим нови книги, които могат да станат отправна точка в обсъждането. Могат? Защото случването зависи от участниците, ние ще понесем незнанието, оставяйки се на Желанието.

     Ще отделим време и за практиката на „Зелената къща”, която поставя различни предизвикателства пред психоаналитика и включването му в „играта” между родителите и децата. Краткият филм ще ни насочи към размисли, а доц. дпн Моника Богданова ще представи вече двегодишния опит на „Зеленият двор”."

По време на събитието ще се представя първото българско издание на книгата на Франсоаз Долто „Играта на Желанието”и на новата книга на Моника Богданова.  Ще се дискутират Зелената къща”, Зеленият двор и  „Не се страхувайте”Филм с Ф. Долто.

Самото събитие ще се състои в Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат.

Франсоаз Долто (1908-1988) е една от големите фигури на френската и на световната психоаналитична наука.

Трудовете й са станали класически, а оригиналният й принос към познанието за дълбинното у човека е вън от съмнение. Долто завършва медицина и специализира детска психиатрия. Подлага се на психоанализа още преди да се омъжи и да роди трите си деца, след което посвещава живота и кариерата си на всичко, свързано с лечението, профилактиката и възпитанието на децата, като едновременно практикува, пише и активно поддържа „детската кауза“.

Повече информация за събитието може да намерите ТУК.