ДАРЕНИЕ НА БРАЙЛОВИ МАШИНИ

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора получи брайлови машини за незрящите ученици в областта. Двете машини са дарение от общинския съветник от Стара Загора Виктор Драголов. По време на церемонията директорът на Регионалния център Пламен Иванов подчерта значимостта на машините за ограмотяването на незрящите ученици и връщи удостоверение за дарение на г-н Драголов.
През 2017 година РЦ ПППО Стара Загора получи още 3 брайлови машини, дарени от общинските съветници от комисията по социални дейности в Общински съвет Стара Загора Димо Димитров, Виктор Драголов и Иван Дянков. Те са от изключителна полза при ограмотяването и обучението на незрящите ученици от област Стара Загора.
В момента педагогът на зрително затруднените ученици Веселка Петрова работи с 15 деца с нарушено зрение, като 9 от тях имат нужда от брайлови машини. Новата придобивка ще улесни обучението на децата и ще им спести носенето на част от техните огромни по обем учебници. Брайловата машина работи с 6 клавиши. С тях могат да се пишат всички букви, цифри, препинателни знаци, числови изрази и дори ноти. Дарените преди 2 години машини бяха разпределени в СУ „Иван Вазов”, ППМГ „Гео Милев”, училище „Георги Райчев” в Стара Загора и в училища в Казанлък, Чирпан и Гълъбово.
Снимка на Регионален Център Стара Загора.