41 РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ В 4 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪРА ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТ

Над 200 учители са обучени да работят с деца от уязвими групи по програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 и изпълнявана в партньорство със Съвета на Европа. Общата стойност на проекта е над 10 милиона евро, вложени в дейности, свързани с интеграцията на деца и младежи в риск.

По програмата са изградени 4 младежки центъра в общините Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца, подготвени са 41 ромски образователни медиатори и 19 младежки работници за работа в мултикултурна среда. В дейностите на програмата са обхванати над 4500 младежи и 3500 деца. Отделно са финансирани проекти в 11 общини (Мездра, Смядово, Павликени, Средец, Исперих, Каварна, Сливен, Плевен, Садово, Русе и Столична община), в които е работено със социално слаби деца над тригодишна възраст и техните семейства.

„Това е проект, който говори не просто за интеграция, а всъщност показва, че интеграцията може да бъде ефективна“. Това заяви заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя отбеляза, че ролята на обучените медиатори и младежки доброволци също е много важна, защото те са свързващо звено между хората, които имат нужда от подкрепа и институциите, където може да се даде образование.

Изключително важно е да популяризираме добрите практики от работата по приобщаването на деца в риск и особено подпомагането на учителите, когато основен приоритет за нас е образованието и справянето с неграмотността, изтъкна Таня Михайлова.

Ще търсим възможности за решаване на проблемите, посочени от екипите по обхват и приобщаване на децата към образователната система, при изпълнението на следващият етап от Финансовия и Норвежки механизъм, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Тя разговаря с част от екипите работещи към младежките центрове, които убеждават родителите и децата да посещават детска градина и училище. Според Сачева добрите практики ще са полезни и ще бъдат включени в мерките за приобщаване на учениците.