Ориентиране и мобилност

Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: Глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина за зрително  затруднени; Глава ІІ. Историческа поява и развитие на ориентирането и мобилността; Глава ІІІ. Групи зрително затруднени, нуждаещи се от обучение по ориентиране и мобилност; Глава ІV. Оценяване на уменията по ориентиране и мобилност; Глава V. Особености на преподаването по ориентиране и мобилност; Глава VI. Същност на ориентирането. Развитие на запазените сетива; Глава VІI. Същност на мобилността. Видове мобилност; Глава VІІI. Мобилните тактилни карти в обучението по ориентиране и мобилност; Глава ІX. Вербалните карти в обучението по ориентиране и мобилност; Глава Х. Специфика на околната среда и използване на ориентири; Глава ХI. Ориентиране и мобилност при слабовиждащи; Глава ХІI. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени деца в доучилищна възраст; Глава ХІIІ. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени с множество увреждания; Глава ХІV. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени лица от третата възраст; Глава ХV. Професията на инструктора по ориентиране и мобилност. Учебникът е богато онагледен с фигури и снимки с цел по-добра практическа подготовка.

Той е в общ обем от  299 страници. 

За автора:

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Доставка:

Работим с куриерска фирма Еконт и доставяме до офис на Еконт или адрес, посочен от Вас. Цената на доставката се определя от актуалните тарифни планове на фирма Еконт и не е включена в цената на книгата.

 

 

Мира Цветкова-Арсова