Говорна терапия

"Говорна терапия" е шести поред труд на проф. дпн Цветанка Ценова, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. "Терапия на артикулационните нарушения". Тук говорната патология е подробно описана в съвременната теоретична рамка заедно със средствата за идентификация и диагностично оценяване на говорните нарушения. Основно място заема тяхната терапия, представена като универсален и като конкретно приложим при отделните говорни нарушения, процес във всички негови детайли, насочени към преодоляването на дихателните, гласовите, артикулационните и прозодичните разстройства. Книгата съдържа пълния инструментариум, необходим за въздействие над всеки вид говорна патология - методи, процедури, вербален и илюстративен(картинен) стимулен материал. Тя е теоретично и практическо ръководство за работата на логопеда, обединяващо традиционни и иновационни подходи, елементи на национален и на световен опит в диагностиката на терапията на говорните нарушения. Представлява интерес и за сродни специалисти, лица с говорни нарушения, родители - за всички, търсещи пряко приложима информация за естеството на тези нарушения и за пътя на тяхното преодоляване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Проф. дпнс В. Матанова

За автора:

Проф. дпн Цветанка Ценова е дългогодишен специалист и преподавател по логопедия в Катедрата по Специална педагогика и логопедия в СУ "Св. Климент Охридски". С дългогодишен опит в логопедичната практика и в научно-изследователската дейност, които са основата за създаването на трудовете ѝ. В периода 2001-2017 година има издадени осем книги с теоретично и с практико-приложно съдържание. Приоритетен е интересът ѝ към нарушенията в овладяването на устния и на писмения език и методите за тяхното преодоляване.

Доставка:

Работим с куриерска фирма Еконт и доставяме до офис на Еконт или адрес, посочен от Вас. Цената на доставката се определя от актуалните тарифни планове на фирма Еконт и не е включена в цената на книгата.

 

 

Цветанка Ценова