Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма по полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на интегрирано и включващо обучение. Ръководството предлага теоретична част, изложена в глави І – VІІІ, и практическа част, представена подробно в глава ІХ, в която една по една са описани основните теми на преподаване, като са дадени и методически указания към всяка тема и примерен план за провеждането й. Главите са общо 9: Глава І. Същност на полезните умения при зрително затруднени. Терминология; Глава ІІ. Поява и развитие на програмата по полезни умения за зрително затруднени; Глава ІІІ. Създаване на среда за обучение по полезни умения; Глава ІV. Оценяване на полезните умения; Глава V. Особености на преподаването по полезни умения при зрително затруднени. Основни области; Глава VI. Умения за свободното време при зрително затруднени; Глава VIІ. Обучение по полезни умения при зрително затруднени ученици с множество увреждания; Глава VIІІ. Обучение по полезни умения при интегрирани зрително затруднени ученици; Глава ІX. Основни теми по полезни умения, преподавани по класове. Ръководството е в общ обем от 314 страници.

За автора:

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Доставка:

Работим с куриерска фирма Еконт и доставяме до офис на Еконт или адрес, посочен от Вас. Цената на доставката се определя от актуалните тарифни планове на фирма Еконт и не е включена в цената на книгата.

 

 

Мира Цветкова-Арсова