НОВО ОТ НИОПП

Специфика на дистанционното обучение за ученици със специални образователни потребности в онлайн среда“ - 2022-01-28

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ!

„Специфика на дистанционното обучение за ученици със специални образователни потребности в онлайн среда“ с лектор - Анна Янина-организационен консултант и обучител с над 15 години опит в разработването и провеждането на обучения. Kонсултант и обучител в сферата на уврежданията към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Британски съвет – България и други организации.

Ще бъдат представени актуални теоретични и практични аспекти на работа с деца и ученици със СОП в условията на дистанционно обучение с фокус върху подготовката на педагогическия специалист по отношение на организацията, планирането, провеждането и оценката на резултатите от дистанционното обучение в онлайн среда. Ще бъдат разгледани практически насоки за взаимодействие и включване на родителите и асистентите на учениците в условията на дистанционно обучение, както и спецификата на груповата и индивидуална дистанционна форма обучение при разнообразни образователни платформи, инструменти и настройки за достъпност, включително помощни средства и технологии (периферия и приложения) за ученици със СОП за работа с компютър в онлайн среда.

Провежда се в две сесии на 17 и 24 февруари от 14:00 часа!

Такса за обучението - 72 лв.

Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.

Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане.

Вижте повече информация за обученията тук

http://niopp.eu/…/spetcifika-na-distantcionnoto-obuchenie…

За допълнителна информация и записване:

0877 183 624

nioppbg@gmail.com