НИОПП ПРОВЕДЕ ЕКСКЛУЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

На 6 юни, 2017 година, НИОПП и НАРУ проведоха обучението "Помощни средства в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности". Събитието се състоя в залата на Регионален център - София - град 

Обучител беше Анна Янина - един от най-актуалните тренери на НИОПП през последните няколко месеца. 

В темата си тя представи различни ниско- и високо технологични помощни средства, къде и кога да ги прилагаме и как може да се сдобием с тях. Анна Янина наблегна на това, че вече е все по-лесно да бъдат закупени и доставени най-различни помощници. 

Освен демонстрации на работа с различни помощни предмети и уреди, Анна Янина показа и някои доста актуални уеб базирани платформи, които са създадени да улесняват обучението на децата със специални образователни потребности. 

В тренинга участваха над 30 ресурсни учители от регионалните центрове и училищата, както и специалисти от социалните услуги в страната.