Въведение в социално-сексуалното възпитание на деца и младежи с множество увреждания

По време на обучителния курс се разглеждат и дискутират въпросите за:

 • Разбиране на собственото тяло: части на тялото, език на тялото, чувства, самоконтрол, физическо развитие, пол;
 • Разбиране функциите на тялото: тоалет, лична хигиена, менструация;
 • Разбиране на индивидуалните различия: уникалност, пубертет, представа за тялото, позитивно отношение към себе си;
 • Разбиране на нуждата да уважаваме себе си и другите: лично пространство, представа за собственото тяло, отстояване на лично право.

Цели на програмата:

 •  Да се повиши компетентността на различните групи педагогически специалисти в областта на обучението на децата и младежите с множество увреждания и по-конкретно в контекста на социално-сексуалното възпитание.
 •  Да се разгледат и някои основни техники за справяне с проблемното поведение, типични за младежите с множество увреждания в контекста на сексуалното обучение и възпитание.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап 
 • Директори 
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Методи на обучение:

 • Презентация;
 • Дискусия;
 • Ролеви игри;
 • Практически упражнения.

Лектор е Емануела Стоиловадоктор по специална педагогига. Педагог на деца със зрителни затруднения. Координатор на проект по Еразъм+ на Националната асоциация на ресурсните учители. Преподавател в университет.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1978/31.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

ЦенаРамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com