Управление на предизвикателно и агресивно поведение

Управление на предизвикателно и агресивно поведение - 2018-04-20

С оглед на зачестилите прояви на агресия в училище и класната стая, Националният институт за образование и приобщаващи политики отганизира обучение за педагогически специалисти на тема: "Управление на предизвикателно и агресивно поведение". Обучението ще се проведе на 26март от 09:30 до 17:30 часа в РЦПППО-град София - град, ж.к. Слатина, улица „Владово” №1.

 Обучението е насочено към учителите, психолози, педагогически съветници, ресурски учители и др.  По време на обучението ще имате възможност да се запознаете с конкретни инструменти и стратегии за справяне с опозиционно и агресивно поведение.

 Обучител е д-р Александър Кръстев, доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

  Програмата на обучението е одобрена от Министерството на образованието и науката със заповед №РД09-2819/17.07, а курсът има универсален идентификационен номер 68290020.

 Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити. Всички преминали обучението щеполучат удостоверение с 1 /един / образователен кредит. 

Таксата на обучението е 62 лв.

Заявки се приемат до 20 април на email nioppbg@gmail.com  и на тел. 0877 / 183 624.