Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието - 2018-01-19

Поради големия интерес Националният Институт за Образование и Приобщаващи Политики (НИОПП) организира ВТОРИ обучителен курс на тема: "Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на всниманието". 

Курсът е насочен към организацията на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици със специални образователни потребности включени в процеса на обучението. Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им и лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в процеса на обучението на детската градина и училището.

Обучението е насочено към учители в начален етап, както и към логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Обучител е доц. Жана Атанасова, доцент по специална педагогика, и доктор на педагогическите науки от Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“. Има множество публикации в сферата на помощните средства и обучението на децата и учениците с интелектуални затруднения и хиперактивност и дефицит на вниманието.

Обучението ще се проведе на 19 януари от 9:00 до 17:30 часа в сградата на РЦПППО – София, ул. Владово №1.

Краен срок за записване в това обучение е 16 януари 2018 г.

Цената на обучението е 62 лв. с ДДС. Издава се и фактура.

Записването се счита за успешно едва след попълване на регистрационна форма и изпращане на сканирано платежно.

Всички Ваши въпроси можете да задавате на електорнна поща: nioppbg@gmail.com или на телен 0877 183 624.

Очакваме Ви! Местата са ограничени!