Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието - 2018-05-16

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) е самостоятелно юридическо лице, част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).Организацията е профилирана в обучение на педагогически специалисти и притежава сертификат за качество ISO 9001-2015. НИОПП е вписан в информационния регистър на одобрените програми за квалификация към Министерство на образованието и науката.

Имаме удоволствието да предложим на вниманието на училищата и детските градини обучение на тема: „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието”.Настоящият курс е одобрен със заповед №РД09-1991/31.03 на Министъра на образованието и наукатаи има УИН: 68290015.

Моля да информирате училищата и детските градини за предстоящото обучение, което ще се проведе на 16 май от 09:03 до 17:30 ч. в РЦПППО – Пазарджик, намиращ се на ул. „Веслец“ № 2А.

Курсът е насочен към организацията на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици със специални образователни потребности включени в процеса на обучението. Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им и лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в процеса на обучението на детската градина и училището.

Обучението е насочено към учители в начален етап, както и към логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Обучител е доц. Жана Атанасова, доцент по специална педагогика, и доктор на педагогическите науки от Пловдивския университет „Св.Паисий Хилендарски“. Има множество публикации в сферата на помощните средства и обучението на децата и учениците с интелектуални затруднения и хиперактивност и дефицит на вниманието.

Програмата за обучение е базирана на 16 часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа дистанционно обучение и работа по казус. Всеки участник получава обучителни материали, удостоверение с 1 образователен кредит съобразно изискванията на МОН.

 

Таксата на  обучението е  65 лв. 

В цената влиза  обучителни материали и удостоверение за преминало обучение.

Издава се фактура.

 

Данните за превод на таксата за обучение:

НИОПП ЕООД СОФИЯ

IBAN:  BG33FINV91501016812508

BIC:  FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Основание за плащане: такса за обучение на 16.05.2018 г.

 

Заявки се приемат до 14 май  на email nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604.

 

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно.