Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП

Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП - 2018-06-14

Поради големия интерес и често задаваните въпроси, НИОПП реши да Ви предостави нова възможност да се включите в практическото обучение "Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП" в гр. Шумен.То е насочена към повишаване на компетенциите и уменията на учителите в начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители при използването на съвременни методи и помощни средства за развиване на графични умения и фина моторика при деца и ученици със затруднения и специфични образователни потребности.

Целта на програмата е да повиши педагогическите компетентности на учителите от подготвителна група и начален етап, ресурсните учители, рехабилитатори и логопеди, като предстaви съвременни методи и помощни средства, които се използват за формиране и развиване на фината моторика и графомоторните умения при работа с деца и ученици със затрудения и специални образователни потребности.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Методите на обучение са базирани на принципа за учене при възрастни и включват разнообразни методи на представяне, работа в групи, работа по казуси, нагледни и видео материали, демонстрация и работа с помощни средства за развиване на фината моторика и писане за деца и ученици. Участниците ще получат информационни материали по темата и практични насоки за работа, които могат да приложат в педагогическата си практика.

Лектор ще бъде Анна Янина, организационен консултант и обучител с над 15 години опит в разработването и провеждането на обучения. Участвала е в множество европейски и национални обучителни проекти в образованието, публичната администрация и гражданския сектор. Kонсултант и обучител в сферата на уврежданията на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Британски съвет – България и други организации. Автор на наръчник по застъпничество, изследване за техническите помощни средства за ученици с увреждания и съавтор на два наръчника за обучители за работа с участници с увреждания. Специфичните и интереси и експертиза са в сферата на помощните средства и технологии в образованието и обучението на деца със специални образователни потребности.

Цена на обучението на обучението е 65 лв. 

Данните за превод на таксата за обучение:

НИОПП ЕООД СОФИЯ

IBAN:  BG33FINV91501016812508

BIC:  FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Основание на плащане: такса обучение на 14.06.2018 г.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити. Всички участници в това обучение ще получат по 1 /един/ образователен кредит!

Регистрацията се счита за успешна едва след попълването на регистрационна форма, която ние изпращаме по имейл, и изпратено сканирано платежно за заплатена такса. Заявки за записване се прияемат до 10.06.2018 г. по имейл: nioppbg@gmail.com  или по телефона: 0877 183 624