Обучение на тема: „Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти”

Обучение на тема: „Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти” - 2018-06-09

Обучителната програма е насочена към учители в прогимназиален и гимназиален етап, заместник-директори и възпитатели. По време на обучението  участниците ще имат възможността да се запознаят с иновативни педагогически методи с акцент върху дебатите и обърнатата класна стая, както и лидерски практики и умения, необходими за добрата комуникация между учител, възпитател, ученик и заместник-директор в реална учебна среда. Педагогическите специалисти ще получат информация за иновативни методи на взаимодействие и за синтетичния подход за обучение в 21 век. Обучението включва симулация на дебат.

Обучението ще се проведе на 9 юни от 09:30 до 17:30 часа в зала „Пара“, гр. Благоевград, намираща се на ул.“Иван Михайлов“ 1.

Обучител е Маргарита Илчева, магистър по българска филология. Преподавател с 30-годишен професионален опит в ПГТМД – София. Член е на Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ). Обучител на възпитатели и учители от 2013 г. Автор на над 30 публикации на литературно-критически, естетически и публицистични, както и книгата „Метафора и мит в поетичния свят на Николай Дойнов“.

Методите, които ще бъдат бъдат използвани по време на обучение, ще бъдат презентация, SWOT анализ, кръгов брейнсторминг, панелна дискусия, интерактивен метод „карта на ума“ и  работа в малки групи.

НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити. Обучителният курс носи на всеки участник 1 /един/ квалификационен кредит.

Таксата за обучението е 68 лв.

Данните за превод на таксата за обучение:

НИОПП ЕООД СОФИЯ

IBAN:  BG33FINV91501016812508

BIC:  FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Основание на плащане: такса обучение на 09.06.2018 г.

Заявки се приемат до 06 юни  на email nioppbg@gmail.com  и на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604.

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно