Компетенции за работа с деца със СОП

Компетенции за работа с деца със СОП - 2018-04-18

Имаме удоволствието да предложим на вниманието Ви обучение по нова тема: „Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности“. Обучението ще се проведе на 18 април 2018 г. от 9:30 до 17:30 часа в РЦПППО – област Перник, адрес: гр. Перник, кв. Христо Смирненски бл. 4. Настоящата програма е одобрена от Министерство на образованието и науката със заповед № РД09-223/ 02.02.2018 г., а курсът има УИН: 68290037. 

Специална възможност: Какви професионални компетенции са ви необходими за допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности? Как да структурирате учебния материал според вида, сложността и степента на увреждането? Как да оптимизирате преподаването и умения за редукция на учебния материал? Ново обучение на НИОПП, насочено към учители, педагогически съветници и психолози. 

Формирането на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със СОП е основен приоритет на дейностите, имащи отношение към професионалната квалификацията и развитие на всеки учител. По време на обучението ще се запознаете с ключовите компетенции, необходими за подкрепата на децата със СОП, както и с практически съвети и насоки за използването им в училище. 

Обучител е Катерина Караджова e доктор по педагогика и професор по специална педагогика. Доказан експерт в областта на приобщаващото образование. Автор е на множество публикации в сферата на приобщаващото образование, както и на учебни програми за дистанционно обучение на магистри чрез Мудъл-платформа. Участник в изследователски проекти за диагностика, методически насоки в работата с деца и интелектуални затруднения. 

Програмата за обучение е базирана на 16 часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа дистанционно обучение и работа по казус. Всеки участник получава обучителни материали, удостоверение с 1 образователен кредит съобразно изискванията на МОН. 

Цената на обучението е 62 лв. 

Данните за превод на таксата за обучение:
НИОПП
IBAN: BG33FINV91501016812508
BIC: FINVBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Записването се осъществява чрез записване по имейл: nioppbg@gmail.com 

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно. 

Заявки за записвания се приемат до 16 април 2018 г. на телефони: 0877 183 624 или 0877 182 604.