Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в училище/детската градина

Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в училище/детската градина - 2018-10-20

Националният институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в обучение на тема "Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностно развитие". 

Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, организирането на предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда, практическата работа по методика за оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП, разработване на планове за подкрепа в зависимост от необходимата подкрепа. Особено внимание се отделя на изграждането и функционирането на екип за подкрепа за личностно развитие – ролите на координатора и членовете, осигуряване на необходими специалисти за участие, взаимодействието с родителите, РЦПППО и други институции. По време на обучението участниците ще имат възможността да се запознаят с изработени бланки на необходимите документи за работата на екипите за подкрепа за личностно развитие и да получат насоки при използването им от квалифициран и опитен специалист.

Сред целите на програмата са участниците да си изяснят  ролята на педагогическия специалист в контекста на приобщаващото образование - членове на ЕПЛР и координатор; да се повиши разбирането за ролята  на всеки член от персонала на детската градина или училището и взаимодействието помежду  им; да се запознаят с нормативната уредба за създаване на екип за подкрепа за личностно развитие; да се запознаят с методиката за извършването на оценка на индивидуални потребности; да се запознаят с екипна комуникация по случай - управление на документация – план за подкрепа, индивидуален план, програма ,текущи оценки и др.; да се запознаят с динамиката на функционирането на ЕПЛР; да развият  умения за партньорство с родителите и с други институции.

Обучението ще се проведе на 20 октомври от 9:30 до 17:30 часа в гр. Стара Загора. 

Обучител е Калина Христова, бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити.

Таксата на обучението е 68 лв.

За повече информация и записвания: тел. 0877183624 или на имейл:nioppbg@gmail.com