Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти в гр. София

Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти - 2018-06-14

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) е самостоятелно юридическо лице, част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).Организацията е профилирана в обучение на педагогически специалисти и притежава сертификат за качество ISO 9001-2015. НИОПП е вписан в информационния регистър на одобрените програми за квалификация към Министерство на образованието и науката.

Имаме удоволствието да предложим на вниманието Ви новообучение на тема: „Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти”. Обучението ще се проведе на 14 юни от 09:30 до 17:30 часа  в сградата на РЦПППО – София-град, адрес: жк. Слатина, ул. Владово №1.

Обучителната програма е насочена към учители в прогимназиален и гимназиален етап, заместник-директори и възпитатели. По време на обучението  участниците ще имат възможността да се запознаят с иновативни педагогически методи с акцент върху дебатите и обърнатата класна стая, както и лидерски практики и умения, необходими за добрата комуникация между учител, възпитател, ученик и заместник-директор в реална учебна среда. Педагогическите специалисти ще получат информация за иновативни методи на взаимодействие и за синтетичния подход за обучение в 21 век. Обучението включва симулация на дебат.

Обучител е Маргарита Илчева, магистър по българска филология. Преподавател с 30-годишен професионален опит в ПГТМД – София. Член е на Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ). Обучител на възпитатели и учители от 2013 г. Автор на над 30 публикации на литературно-критически, естетически и публицистични, както и книгата „Метафора и мит в поетичния свят на Николай Дойнов“.

НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити. Обучителният курс носи на всеки участник 1 /един/ квалификационен кредит.

Таксата за обучението е 68 лв.

Данните за превод на таксата за обучение:

НИОПП ЕООД СОФИЯ

IBAN:  BG33FINV91501016812508

BIC:  FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Основание на плащане: такса обучение на 14.06.2018 г.

 

Заявки се приемат до 11 юни  на email nioppbg@gmail.com  и на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604.

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно.