Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти

Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти - 2018-10-21

Националният институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в обучение на тема "Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти". 

В рамките на 8 присъствени часа ще бъдат представени педагогически, дидактически и мениджърски знания и умения за добра комуникация между учител, възпитател, ученик и заместник-директор и техните практически проекции в реална учебна среда. Чрез конкретните модули обучаемите ще имат възможност да се запознаят с богати възможности от методи за изграждане на мотивационна среда, повишаваща качеството на обучението в училище и в целодневната форма на образование. Педагогическите специалисти ще получат информация за иновативни методи на взаимодействие, насочени към социализация на учениците в мултикултурна среда, към синтетичния подход за обучение в XXI век.

Основната цел на програмата е педагогическите специалисти, преминали през нея, да притежават теоретични знания за спецификата на интерактивните и иновативни методи за преподаване. Втора цел е получаване на информация за новата технологична среда на комуникация между учител, възпитател и ученик и нейните възможности за пълноценното и използване както в учебните часове, така и в целодневната форма на обучение в училищата. Трета цел е познаването на мениджърски практики, при прилагането на които учебният час да се превърне в ефективно място за екипно взаимодействие. Четвърта цел е прилагането на методи и техники в процеса на обучение, които да създадат позитивна учебна и социално-психологическа за постигане на максимално качество в работата на педагогическите специалисти с учениците и успешна екипна дейност на педагогическия колектив.

Обучението ще се проведе в гр. Благоевград на 21.10.2018г. (неделя) от 9:30ч. до 17:30ч.  

Обучител е Маргарита Илчева, магистър по българска филология. Преподавател с 30- годишен професионален опит в ПГТМД – София. Член е на Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ). Обучител на възпитатели и учители от 2013 г. Автор на над 30 публикации на литературно-критически, естетически и публицистични, както и книгата „Метафора и мит в поетичния свят на Николай Дойнов“.

Таксата на обучението е 65 лв.

След обучението всеки участник получава удостоверение с 1 /един/ квалификационен кредит спрямо изискванията за квалификация на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. 

За повече информация и записвания: тел. 0877183624 или на имейл: nioppbg@gmail.com