Формиране на компетенции за работа с деца със СОП

Формиране на компетенции за работа с деца със СОП - 2018-04-25

Специална възможност: Какви професионални компетенции са ви необходими за допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности? Как да структурирате учебния материал според вида, сложността и степента на увреждането? Как да оптимизирате преподаването и умения за редукция на учебния материал? Ново обучение на НИОПП, насочено към учители, педагогически съветници и психолози.

На 25 април от 09:30 часа ще се проведе обучение на тема: "Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности". Обучението ще се проведе в РЦПППО-София-град, намиращ се на ул. Владово 1. 

По време на обучението ще се запознаете с ключовите компетенции, необходими за подкрепата на децата със СОП, както и с практически съвети и насоки за използването им в училище. 

Обучител е Катерина Караджова, доктор по педагогика и професор по специална педагогика. Доказан експерт в обучението на децата със специални образователни потребности. Автор е на множество публикации в сферата на приобщаващото образование, както и на учебни програми за дистанционно обучение на магистри чрез Мудъл-платформа. Участник в изследователски проекти за диагностика, методически насоки в работата с деца и интелектуални затруднения.

Програмата за обучение е базирана на 16 часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа дистанционно обучение и работа по казус. Всеки участник получава обучителни материали, удостоверение с 1 образователен кредит съобразно изискванията на МОН.

Таксата на обучението е 62 лв.  В цената влизат обучителни материали и удостоверение за преминало обучение. Издава се фактура. 

Данните за превод на таксата за обучение:
НИОПП ЕООД СОФИЯ
IBAN: BG33FINV91501016812508
BIC: FINVBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Основание за плащане: такса за обучение на 25.04.2018 г.

Заявки се приемат до 23 април на email nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604.

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно.