Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст

Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст - 2018-02-28

Имаме удоволствието да предложим на вниманието Ви  ново обучение на тема: „Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст. Настоящият курс е одобрен със заповед №РД09-2819/17.07 на Министъра на образованието и наукатаи има УИН: 68290014

Обучението ще се проведе на 28 февруари от 9:30 до 17:30 часа в сградата на Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващо Образование – София град, с адрес ж.к. Слатина, ул. Владово №1.

Изцяло практическото обучение е насочено към запознаване на участниците с техники в арт терапията за разкриване и развитие на индивидуалните способности на деца и учениците от предучилищна и училищна възраст. Практиката е основен метод, който се използва, за да могат участниците сами да се убедят в конкретния метод за развитие на индивидуалните способности на всяко дете. Наред с интерактивните методи са предвидени множество игри, учене чрез правене и преживяване, работа по групи и дискусионна част за обмяна на опит и идеи.

Обучител е доц. Жана Атанасова,  доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити.

Таксата на обучението е 68 лв. В цената влизат такса правоучастие, допълнителни материали, издаване на удостоверение с 1 /един/ квалификационен кредит.

За записване имейл: nioppbg@gmail.com или тел.: 0877183624

Записването на всеки участник се осъществява след попълване на регистрационна форма /изпраща се по имейл/ и изпращането ѝ заедно със сканирано платежно за заплатена такса!