Агресивни прояви в детската градина

Агресивни прояви в детската градина - 2018-10-20

Въпросът за агресията в ранна детска възраст касае всички. Именно заради това Националният институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) предлага да вземете участие в изцяло практически насочено обучение на тема: „Агресивни прояви в детската градина. Настоящият курс е одобрен със заповед №РД09-2819/17.07.2018г. на Министъра на образованието и науката и има УИН: 68290012

Обучението ще се проведе на 20 октомври от 9:30 до 17:30 часа в гр. Асеновград. Залата ще бъде уточнена и съобщена на всички записани до 16 октомври 2018г. Програмата е насочена към участниците за получаване на информация за агресивните прояви свързани с причините, факторите за агресията в детството и техники за превенция на агресивното поведение в детската градина. Целта на програмата е насочена към развиване на компетентностите на детските учители за спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенции на агресията.

 Обучител е Цветомира Ангелова, доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата. Участва в редица проекти свързани с приобщаващото образование. Води лекции и упражнения в няколко висши учебни заведения в България.

НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити. Всеки участник, преминал обучението, ще получи удостоверение с един образователен кредит, съобразно изискванията на Министерството на образованието и науката. 

Таксата на обучението е 68 лв.

Заявки се приемат до 18 октомври на e-mail nioppbg@gmail.com  и на тел. 0877/ 183 624. Регистрацията се счита за направена след попълването на регистрационна форма, която ние изпращаме по електронната поща,  и изпратено сканирано платежно нареждане за заплатена такса.