ОБУЧЕНИЕ В РАЗГРАД

- 2019-02-25


Каним Ви на обучение на тема: „Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини“. Настоящият курс е одобрен със заповед №РД09-1167/25.01.2017 на Министъра на образованието и науката и има УИН: 264495
Обучението ще се проведе на 25 февруари от 9:30 до 17:30 часа в гр. Разград. (Залата ще бъде уточнена и съобщена на всички записани до 21 февруари 2019 г.)

Таксата на обучението е 72 лева и дава 1 брой кредит.

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, в частност оказването на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда.
Водещ: Калина Христова - бакалавър и магистър по психология
Побързайте с Вашите заявки, защото местата са ограничени. Тел за връзка: 0877 183 624, email:nioppbg@gmail.com